Paket CD Power Point Pembelajaran PAI SMA

ZAKAT JPGPembelajaranPAI- Media dalam proses pembelajaran tidak bisa dipisahkan dengan pencapaian materi pembelajaran. Pemanfaatan media salahs atunya menggunakan aplikasi Ms Power Point. Aplikasinya ini sangat mudah digunakan.

Tujuan dibuatnya Media Pembelajaran  Power Point ini adalah untuk memudahkan guru dalam penyampaian / menjelaskan materi Pendidikan Agama Islam (PAI), penyajian materi tidak hanya dalam bentuk tulisan tapi divariasikan dengan gambar (animasi/vector) sehingga menarik perhatian peserta didik.

Kelebihannya:

 • Penyajian materi diringkas sesuai buku pegangan
 • Dilengkapi dengan strategi pembelajaran
 • BONUS video pendukung materi
 • Di tiap slide ditampilkan gambar berupa animasi/vector pendukung
 • Terdapat slide pretest dan evaluasi

Materi pembahasan:

Kelas X

Semester I

 • Dinul Islam
 • Iman kepada Allah
 • Sholat Khusyuk
 • Dzikir dan Doa
 • Sumber hUkum Islam
 • Akhlak Karimah (husnuzhon, mujahadah, ukhuwah islamiyah)
 • Strategi dakwah Nabi Periode Mekkah

Semester II

 • Iman kepada Malaikat
 • Zakat
 • Wakaf
 • Akhlak madzmumah (hasad, riya’, aniaya, diskriminasi, takabbur, munafik, fasik)
 • Akhlak karimah (adab berpakaian, dalam perjalanan, bertamu dan menerima tamu)
 • Pergaulan bebas
 • Semangat menuntut ilmu
 • Dakwah Rasulullah di Madinah

Kelas XI

Semester I

 • Iman kepada Al Quran
 • Perilaku Jujur
 • Pengurusan jenazah
 • Khutbah, dakwah dan tabligh
 • Sejarah islam Abad pertengahan
 • Perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja

Semester II

 • Iman kepada Rasul-rasul Allah
 • Berbakti kepada Ayah ibu dan Guru
 • Prinsip dan praktik Ekonomi Islam
 • Bangun dan bangkitlah Pejuang Islam
 • Toleransi

 

2 Komentar

Filed under Powerpoint (ppt)

Doa Menyambut Ramadhan Dari Ulama Salafusshaleh

 اللهم قد اظلنا شهر رمضان وحضر, فسلمه لنا وسلمنا له,
ورزقنا صيامه وقيامه, ورزقنا فيه الاجتهاد والنشاط,
واعذنافيه من الفتن
Allahumma qad azhallanaa syahru romadhoona wa hadoro,
fasallamhu lana wa sallamna lahu
warzuqnaa shiyaa mahu wa qiyaa mahu,
war zuqnaa fiihil jidda wal ijtihaada wan nasyaatho,
wa ‘aidznaa fiihi minal fitan

Artinya: ya Allah, bulan Ramadhan telah menaungi kami dan telah hadir. serahkan dia kepada kami dengan selamat, dan serahkan kami dengan selamat kepadanya. karuniakan kepada kami shiyam dan qiyamnya. karuniakan kepada kami kesungguhan dengan kesungguhan, dan hindarkan kami dari fitnah di dalamanya.
(Doa salafussaleh dari kitab Ramadhaniyyat, Karya Syeikh Athiyyah Muhammad Salim Rahimahullah, sampai akhir hanyatnya berprofesi sebagai pengajar di Masjid Nabawi)

Keterangan:

Doa ini dibaca sebelum bulan Ramadhan

Penjelasan kata HADORO (fi’il maadhi), yaitu seolah-oleh sudah di bulan Ramadhan

kata jidda wal ijtihaada wan nasyaatho = sungguh-sungguh

ketiga kata tersebut di ilustrasikan seperti grafik dari level 1, level, 2 dan level 3 berarti makin meningkat

kata fitan jamak dari kata finah

Tinggalkan komentar

Filed under Doa